Telefon

070 – 712 96 68

Adress

Alby Fasternavägen 124-126,
762 96 Rånäs

Behandlingsinsatser

Våra behandlingsinsatser

Behandlingsinsatser

Behandlingsinsatser

Lågaffektivt bemötande utifrån Studio III

Tydliggörande pedagogik enligt TEAACH

Alternativ kommunikation genom KIT-KAT, AKK, bildstöd, sociala berättelser

Re-pulse

Motiverande samtal enligt MI

Kognitiv Psyko Terapi (KPT)

Återfallsprevention

Utvecklande veckoavstämningar med kontaktperson

Möjlighet till sysselsättning/daglig verksamhet/praktikplats på externt företag med stöd

Vår grundläggande arbetsmetod är lågaffektivt bemötande och all fast personal är utbildad i lågaffektivt bemötande. Några av oss är utbildade i Studio III medans andra är utbildade via Svensk Vård.

Verksamheten har en Re-Pulse instruktör där vi enskilt med den boende har Re-Pulse samtal som är Impulskontrollhantering i förebyggande syfte. Läs mer om re-Pulse här

Verksamheten har personal som är utbildade i att hålla MI samtal med den boende i syfte att förändra tänk samt beteende hos den boende.
Verksamheten erbjuder enligt särskilt avtal KPT samtal.

När man flyttar in på Renatusgården så får man en kontaktperson. Varje vecka har den boende tillsammans med sin kontaktperson ett samtal där man pratar igenom hur allt fungerar och om några ändringar behövs utifrån upprättad genomförandeplan och delmål. Den boende framför sina önskemål som mentorn sedan återkopplar när denne har fått svar.

Renatusgården har ett hälsofrämjande förhållningssätt till kost och motion. Vi jobbar dagligen med att få dom boende i någon form av motion. Vi hyr veckovis en rehab bassäng i Rimbo där man kan följa med och bada på sina egna villkor samt att vi hyr en gymnastiksal där vi har gymnastik en gång i veckan. Vi har personal som är utbildade i kost och hälsa samt gymnastik för människor med funktionsnedsättningar.
Hos oss skiljer vi på vardag och helg. I veckorna utför vi aktiviteter såsom inhandling av förbrukningsvaror, vi gör läkarbesök om man behöver besöka en läkare samt andra aktiviteter. På helgerna så utför vi något som vi kallar för helgaktiviteter där de boende tillsammans med gruppledaren planerar för vad man önskar göra. Det kan vara bio, besöka ett köpcenter och handla kläder eller äta ute.
Vi har på gården en byggnad där anhöriga kan komma och besöka den anhörige om man önskar sitta enskilt.

Vi tar även om emot husdjur efter överenskommelse.