Telefon

070 – 712 96 68

Adress

Alby Fasternavägen 124-126,
762 96 Rånäs

Roslagens Famn

Konsulentstött familjehem / jourhem

HVB BOENDE

Roslagens Famn

Roslagens famn bedriver konsultentstötta familjehem.

Vi har familjer som är utredda och klara för att ta emot akuta placering samt planerade placering av barn.

Roslagens Famn AB företag med rätt engagemang och många års erfarenhet av familjehemsvård.
Både inom socialtjänst, konsulentstödda företag och familjehem.
Roslagens Famn är den del av Renatus vård och behandling AB.

Vi arbetar med Nya Kälvestensmetoden när vi utreder våra familjehem.

Huvudkontoret ligger i Norrtälje men vi har utredda familjehem både norr och söder om Stockholm.